KR-CPD - Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych

KR-CPD.pl


Strona główna
O nas
Nasza oferta
Nasi klienci
Infrastruktura
Kontakt


Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych świadczy kompleksowe usługi, możliwe do zaoferowania przy pomocy serwerowni. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w dziale IT pozwala udostępnić naszym Klientom infrastrukturę w pełni przygotowaną na indywidualne wymagania, dostosowane do potrzeb Klienta.

Kontakt z nami

Pomoc techniczna: support@kr-cpd.pl

Sprawy ogólne: biuro@kr-cpd.pl

Infolinia: 801 009 523

telefon: 48 12 350 58 41
tel. kom.: 48 500 530 988

Nasi klienci


O firmie

Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych powsta³o na bazie wieloletnich do¶wiadczeñ z zakresu  us³ug sieciowych. Poniewa¿ jest to nowa inicjatywa, ³±cz±ca do¶wiadczenia z ró¿nych dziedzin prowadzenia firmy, mo¿emy siê pochwaliæ innowacyjnym i niestandardowym podej¶ciem do tematu kolokacji oraz us³ug internetowych. Zapraszamy do zapoznania siê z ofert±.

 Sprawd¼ szczegó³y>


Sprawd¼ szczegó³y>


Sprawd¼ szczegó³y>


Sprawd¼ szczegó³y>

© 2010 KR-CPD.pl

Strona główna | O nas | Nasza oferta | Nasi klienci | Infrastruktura | Kontakt