KR-CPD - Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych

KR-CPD.pl


Strona główna
O nas
Nasza oferta
Nasi klienci
Infrastruktura
Kontakt


Aktualności

Kontakt z nami

Pomoc techniczna: support@kr-cpd.pl

Sprawy ogólne: biuro@kr-cpd.pl

Infolinia: 801 009 523

telefon: 48 12 350 58 41
tel. kom.: 48 500 530 988

Nasi klienci


Aktualnoci

Kolejne ³±cze do naszej serwerowni

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ od 18 lipca posiadamy kolejne ³±cze, realizowane w technologii ¶wiat³owodowej. Maj±c na uwadze ci±g³e podnoszenie jako¶ci i niezawodno¶ci naszych us³ug, jest to kolejny krok w tym kierunku.

Czytaj więcej 19.07.2011

Zmiana wygl±du strony

Strona Krakowskiego Centrum Przetwarzania Danych zyska³a nowy, profesjonalny wygl±d.

Czytaj więcej 15.01.2011

Kr-CPD w PL-IX

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e od dzi¶ infrastruktura sieciowa naszej firmy jest bezpo¶rednio po³±czona z AS PL-IX.

Czytaj więcej 31.12.2010


© 2010 KR-CPD.pl

Strona główna | O nas | Nasza oferta | Nasi klienci | Infrastruktura | Kontakt